Styckningskurs på Virå Bruk

Lär dig stycka och ta hand om det du eller ditt jaktlag har skjutit. Viltet i våra skogar är en unik resurs som bör tas om hand om på bästa sätt, hela vägen från skott till panna. Vi kan skräddarsy en styckningskurs för din grupp. Kursen innehåller teori, förevisning och praktik där vi tillsammans styckar ett eller flera vilt från Virås skogar.

Kursinnehåll styckningskurs

• Efter skottet, hur gör man då?
• Hygienaspekter i skogen och slaktboden
• Hur tar man trikinprov och varför?
• Styckning i teorin
• Vad behöver man för utrustning för att stycka ett vilt?
• Praktisk förevisning av anatomisk styckning
• Paketering och märkning samt hållbarhet av viltkött
• Vad kan man göra av de olika styckdetaljerna?

Vi äter en enkel måltid baserad på något från Virås skogar under kurstillfället.

Kursinnehåll flåkurs

• Efter skottet, hur gör man då?
• Hygienaspekter i skogen och slaktboden
• Etiska aspekter på vilthantering
• Praktisk förevisning av flåning.
• Vad behöver man för utrustning?

Förfrågningar om kursinnehåll

bokning@virabruk.se

151688.png