Avbokning

För kurser, konferenser och event gäller:

Betalning

Kurser betalas senast tre veckor före kurstillfället eller vid anmodan. Konferenser och event betalas vid anmodan.

Regler

Eventuell avbeställning av bokade kurser, konferenser eller arrangemang ska göras via mail. Beställaren kan utan kostnad avbeställa bekräftad bokning intill 10 dagar före planerad ankomst (gäller ej jakter och specialarrangemang). Därefter debiteras 50 % av det offererade priset och 3 dagar innan debiteras fullt offererat pris vid avbeställning av hela eventet. Förändringar i antal deltagare kan göras kostnadsfritt fram till 3 dagar innan ankomst. Om ni mot förmodan skulle bli sjuka inom den perioden när vi debiterar för bokningen så kommer vi att skicka en faktura, men det beloppet får ni i sådana fall till godo till en bokning längre fram. Detta gäller fram till 2 dagar innan ankomst.  Tänk på att i god tid, senast 7 dagar före beställd tid, anmäla omständigheter, t ex allergi eller speciella behov för funktionshindrade, som Virå Bruk behöver ta hänsyn till. Virå förbehåller sig rätten att ställa in kurs eller arrangemang av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Om så sker erbjuds anmälda deltagare ett nytt kurstillfälle eller återbetalning av eventuell erlagd avgift.

In- & utcheckning

Vid skräddarsydda bokningar och event sker in- och utcheckning enligt överenskommelse. 

Betalning & avbokning

Betalning sker vid incheckning i Viltköket eller på anmodan efter överenskommelse. Återbetalning av hela beloppet sker vid avbokning intill tre dagar före bokat datum. 

In- & utcheckning

Incheckning sker från klockan 15.00. Utcheckning sker senast 10.00.