Hållbarhet

Miljö

Vi fokuserar på matlagning baserad på naturligt viltkött från djur som levt fritt i skogen samt närproducerade och säsongsanpassade råvaror. Gården är i stort sett självförsörjande på el genom att utnyttja Virås vattendrag och utplacerade solpaneler på våra byggnader för framställning av el från naturliga krafter. Vi källsorterar vårt avfall i flera fraktioner, såsom bland andra glas, well, plast, metall, patroner och lampor.

Medarbetare

Virå strävar efter ett bra klimat baserat på respekt för var och ens kompetens samt en tät och nära dialog mellan alla medarbetare. Vi har gemensamma dagliga morgonmöten och regelbundet längre möten/konferenser för kontinuerlig utveckling.

Socialt ansvar

Vi tror på en levande landsbygd och är stolta över att ha byggt en livskraftig och framgångsrik verksamhet i Kolmårdsskogarna. Genom utvecklingen har det tillskapats ett tiotal nya arbetstillfällen i regionen och gården erbjuder regelbundet praktikplatser inom både jakt och matlagning.

Scroll to Top