Skjuttunnlar

Lokaliserat mitt i butiken ligger våra två underjordiska inskjutningstunnlar, 100 & 200m, med digital markering på datorskärmar med millimeterprecision. Här kontrollerar man och ställer lätt in sitt träffläge när man tex skaffat nytt kikarsikte, monterat ljuddämpare eller bytt ammunition.

Tillgången till 100 & 200m gör det optimalt för inställning av Ballistiktorn / ASV.

Mörkersikten (IR och Termiskt) går att skjuta in i tunnlarna med assistans av personal.

Tänk på att inskjutning för jakt ska göras med jaktammunition, vilket vi har ett stort sortiment i butiken.

Vid bokning av Skjuttunnlar har ni ensam tillgång till både 100 och 200m och väljer själva hur ni disponerar tiden.

Hyra tunnlar 30min 425:-, 60min 625:- . 

Montering inkl inskjutning av kikarsikten/mörkersikten kostar 625:- om produkten inte är köpt i butiken.

Montering kronograf (Magnetospeed) för att mäta utgångshastighet kostar 275:-/vapen.

Säkerhetsarbete på Virå

Virå arbetar proaktivt med säkerhetsfrågor i syfte att undvika olyckor och incidenter. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme finns hjärtstartare och bår på Virå. Första hjälpen-utrustning finns på alla skjutbanor, i Butiken, i Viltköket samt i Virå Bruks bilar. I samtliga lokaler och boenden finns brandsläckare och brandfiltar. Då våra boenden ligger belägna en bit in på Virås marker finns väganvisningar dit ifall ambulans måste tillkallas.

Samtliga medarbetare genomgår regelbundet utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

För vidare läsning om säkerhet vid skytte tryck på länken nedan.

Information och bokning

För bokning av övernattning i samband med skytteaktiviteter, konferenser eller andra event, kontakta oss gärna.

bokning@virabruk.se
Tel: 0155 – 748 93
Välj ärende:
Scroll to Top