Hagelgevär

Välkommen in i våra djupa vapenrum för att hitta ditt nya hagelgevär!

Våra kunniga vapenförsäljare hjälper dig att hitta en hagelbössa som passar din smak och behov men framförallt en bössa som passar dig. Om behovet finns hjälper vi tex till att korta eller förlänga kolven eller montera kolvkam.

Tack vare tillgängligheten till Sportingbanan under vår och sommar är det lätt att kontrollera så att du och bössan passar bra och trivs ihop.

Säkerhetsarbete på Virå

Virå arbetar proaktivt med säkerhetsfrågor i syfte att undvika olyckor och incidenter. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme finns hjärtstartare och bår på Virå. Första hjälpen-utrustning finns på alla skjutbanor, i Butiken, i Viltköket samt i Virå Bruks bilar. I samtliga lokaler och boenden finns brandsläckare och brandfiltar. Då våra boenden ligger belägna en bit in på Virås marker finns väganvisningar dit ifall ambulans måste tillkallas.

Samtliga medarbetare genomgår regelbundet utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

För vidare läsning om säkerhet vid skytte tryck på länken nedan.

Scroll to Top