Hållbarhet

Virå Bruk arbetar aktivt med hållbarhet på flera områden.

Miljö

Vi fokuserar på matlagning baserad på naturligt viltkött från djur som levt fritt i skogen, närproducerade och säsongsanpassade råvaror samt ekologiska varor. Sedan början av 2015 är Viltköket på Virå Bruk Krav-certifierat. Denna certifiering innebär, bland annat, att vi, till minst 25 procent, använder oss av Krav-märkta råvaror. Gården är i stort sett självförsörjande på el genom att utnyttja Virås vattendrag för framställning av el från vattenkraft. Vi källsorterar vårt avfall i flera fraktioner, såsom bland andra glas, well, plast, metall, patroner och lampor.

Medarbetare

Virå strävar efter ett bra klimat baserat på respekt för vars och en kompetens samt en tät och nära dialog mellan alla medarbetare. Vi har gemensamma dagliga morgonmöten och regelbundet längre möten/konferenser för kontinuerlig utveckling.

Socialt ansvar

Vi tror på en levande landsbygd och är stolta över att ha byggt en livskraftig och framgångsrik verksamhet i Kolmårdsskogarna. Genom utvecklingen har det tillskapats ett tiotal nya arbetstillfällen i regionen och gården erbjuder regelbundet praktikplatser inom både jakt och matlagning.

 

 

undefined

undefined